Reklamace, výměna

Reklamační  řízení se bez vyjímky řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje přijmout a bez zbytečného protahování vyřídit reklamaci vad zboží zakoupeného prostřednictvím http://www.gadeo.cz/ . Reklamace se nevztahuje na zboží viditelně poškozené přepravou. Zákazník je povinnen zboží před převzetím zkontrolovat, zvláště v případě, je-li obal viditelně poškozen.

1. Pro reklamační účely se prodávajícím rozumí :
 
Prodávající: Ing. Jana Štursová
Sídlo:  Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov
IČ: 69277753
DIČ: CZ7855191905
Evidence: Městský úřad Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad
 
 
Kupující: zákazník internetového obchodu http://www.gadeo.cz/
 
2. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě mechanického poškození obalu je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje, že zboží převzal bez machanického poškození obalu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 
3. Podpis zákazníka na přepravním nebo dodacím listě je brán jako souhlas s převzetím zboží. Zároveň zákazník podpisem potvrzuje, že zboží bylo předáno nepoškozeno.
 
4. Zákazník je povinnen  důsledně se řídit při používání výrobku přiloženým návodem. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
 

POSTUP REKLAMACE

Prosíme zákazníky, aby v případě nutnosti zahájení reklamačního řízení dodržovali stanovený postup. Vyhneme se tak zbytečnému protahování řízení, které již samo o sobě není příjemné. Děkujeme.
 
1. Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být doklad o uskutečněném nákupu v e-shopu www.gadeo.cz. Posloužit může kopie objednávky, mailová korespondence nebo doklad o zaplacení / faktura. Dále přiložte záruční list ( byl-li k výrobku vystaven ) a reklamační list nebo průvodní dopis s popisem závady.
 
2. Je-li to možné, prosíme před odesláním výrobku k reklamaci o viditelné označení místa vady / závady.
 
3. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku. Takováto zásilka nebude prodávajícím převzata.
 
4. O odeslání výrobku k reklamaci nás předem informujte, abychom mohli zahájit potřebné kroky ještě před přijetím zásilky.
 
5. Po převzetí zásilky s reklamovaným zbožím bude prodávající kupujícího informovat o zahájení reklamačního řízení a o termínu vypršení reklamační lhůty.
 
6. Prodávající bude kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace.
 
7. Je-li závada odstranitelná, bude tak učiněno. Pokud bude závada vyhodnocena jako neodstranitelná bude výrobek vyměněn za zcela nový kus. V případě, že nový kus nebude k dispozici, bude kupující ihned kontaktován a nabídnut mu jiný adekvátní výrobek nebo vrácení uhrazené částky v plné výši.
 
8. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je dána 30ti dny od prokázaného převzetí zásilky.
 
9. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě 30ti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.  
 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 
Zboží je možné vyměnit za jiné do 14ti dní od převzetí. Zboží k výměně zasílejte na níže uvedený kontakt spolu s kopií faktury nebo jiným dokladem potvrzující nákup v e-shopu www.gadeo.cz ( Posloužit může kopie objednávky, mailová korespondence,... ) a vyplněným formulářem o výměně.
K zásilce s vyměněným zbožím Vám bude připočteno přepravné. Zásilka bude odeslána na stejnou adresu a stejným přepravcem, který byl zvolen v původní objednávce, pokud nebudete požadovat změnu.

Kontakty pro zaslání zboží k reklamaci nebo výměně:
 
GADEO
Jana Štursová
Kouřimského 2532
39301 Pelhřimov
 
+420606713060