Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro koncové zákazníky. Obchodní podmínky pro velkoobchodní partnery ZDE !

Vztahy těmito OP neupravené se řídí právním řádem České republiky : 513/1991 Sb. Obchodní zákoník , 40/1964 Sb. Občanský zákoník a 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele.


A . ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 
Prodávající: Ing. Jana Štursová
Sídlo:  Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov
IČ: 69277753
DIČ: CZ7855191905
 
Evidence: Městský úřad Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad, ev.č. 330402-8130, č.j. OZU/06/6813
 
Kupující: zákazník internetového obchodu www.gadeo.cz
 

B . KUPNÍ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

 
1 . Objednávka uskutečněná pomocí objednávkového formuláře, e-mailem nebo telefonicky  v internetovém obchodě www.gadeo.cz se po jejím přijetí stává návrhem kupní smlouvy.
 
2 . Vytvořením a odesláním  objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.
 
3 . Kupní smlouva se stává platnou v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 
4 . Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři nebo e-mailu.
 
5 . Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i sídlo prodávajícího.
 
6 . Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího a to v plné výši. O této skutečnosti bude zákazník předem informován a nebude se tak dít bez vzájemné dohody.
 

C . ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 
1 . Je-li jako způsob platby zvolen BANKOVNÍ PŘEVOD, nepřevádějte platbu bezprostředně po dokončení objednávky! Vyčkejte, až budete kontaktováni zaměstnancem e-shopu www.gadeo.cz  , který Vám objednávku potvrdí a sdělí její pokrytí.
 
2 . V případě nejasností si provozovatel vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů a doplnit potřebné informace k objednávce. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
 

D. DODACÍ PODMÍNKY PRO ČR

 
1 . Zboží, které je skladem, expedujeme od 1 do 3 dní od obdržení objednávky. Tato lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem od obdržení objednávky - pokud se jedná o platbu dobírkou, nebo od data, kdy byla platba bankovním převodem prokazatelně připsána na účet prodávajícího.
 
2 . V případě, že objednávka obsahuje více položek rozdílného charakteru, je dodací lhůta podřízena položce s nejdelší dodací lhůtou.
 
3 . V období od 1.listopadu do 31.prosince si vyhrazujeme právo na prodloužení dodacích lhůt až o 10 dní. Z časových důvodů nejsou v tomto období přepisovány dodací lhůty u jednotlivých položek.
 
4 . V období od 1.ledna do 10. ledna je z důvodu inventarizace interentového obchodu www.gadeo.cz pozastevena veškerá expedice objednávek, pokud není uvedeno jinak.
 
5 . Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit expedice objednávek i mimo termín uvedený v článku D, bodě 4. Zároveň se zavazuje včasně a na první pohled viditelně o této skutečnosti informovat kupující na titulní straně internetového obchodu www.gadeo.cz
 

E. DODACÍ PODMÍNKY PRO SR

 
1 . Zboží, které je skladem, expedujeme od 1 do 3 dní od obdržení objednávky. Tato lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem od obdržení objednávky - pokud se jedná o platbu dobírkou, nebo od data, kdy byla platba bankovním převodem prokazatelně připsána na účet prodávajícího.
 
2 . V případě, že objednávka obsahuje více položek rozdílného charakteru, je dodací lhůta podřízena položce s nejdelší dodací lhůtou.
 
3 . V období od 1.listopadu do 31.prosince si vyhrazujeme právo na prodloužení dodacích lhůt až o 10 dní. Z časových důvodů nejsou v tomto období přepisovány dodací lhůty u jednotlivých položek.
 
4 . V období od 1.ledna do 10. ledna je z důvodu inventarizace interentového obchodu www.gadeo.cz pozastevena veškerá expedice objednávek.
 
5 . Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit expedice objednávek i mimo termín uvedený v článku E, bodě 4. Zároveň se zavazuje včasně a na první pohled viditelně o této skutečnosti informovat kupující na titulní straně internetového obchodu www.gadeo.cz
 

F.  STORNO OBJEDNÁVKY , ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 
1 . Kupující má právo stornovat svou objednávku v průběhu jejího vyřizování. Toto právo končí informací o odeslání zásilky.

2 . V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět v plné výši.
 
3 . Dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy - uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 
Spotřebitel nemůže takto odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo na dodané audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
Spotřebitel nesmí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u následujících smluv:
 
  • o poskytování služeb, bylo-li se souhlasem spotřebitele zahájeno plnění před uplynutím lhůty 14 pracovních dn
  • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
  • o dodávce zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům nebo zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo které snadno podléhá zkáze nebo které má prošlou dobu spotřeby
  • o dodávce audionahrávek nebo videonahrávek nebo počítačových programů, které byly spotřebitelem rozpečetěny
  • o dodávce novin, periodik a časopisů
  • o poskytování sázkových a loterijních služeb
 
Vrácené zboží je: nepoužité, neporušené, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů ( faktura, návod, zaruční list,.. ), v původním obalu = zákazníkovi bude vrácena kupní cena zboží  vč. uhrazeného poštovného.

Vrácené zboží je: použité, neúpné, poškozené, jeví známky opotřebení ( poškrábané, prané, zmačkané,... ), bez visaček, bez původního obalu nebo bez prodejních dokladů ( faktura, návod, zaruční list,.. ) = zákazníkovi bude vrácena  kupní cena zboží vč. uhrazeného poštovného ponížena o zjištěné opotřebení.
 
Vrácení zboží dodavateli ( prodejci ) provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Prodejce musí vrátit spotřebiteli celou částku dle výše uvedeného nejpozději do 14 dnů od řádného a naplněného odstoupení od smlouvy ( tzn. prodejce obdržel odstoupení od kupní smlouvy i vrácené zboží ).
 
4. Zboží nelze zasílat zpět formou dobírky. V tomto případě nebude zásilka prodávajícím převzata.
 
5. NEPŘEVZETÍ DOBÍRKY NENÍ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY! V takovém případě budou zákaznikovi dle zákona § 53 odst.10 Občanského zákoníku účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s odesláním objednávky. O vzniku tohoto závazku budete informováni písemně.
 

G . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 . Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2017. Jejich znění může být během provozu internetového obchodu www.gadeo.cz upravováno.

2 . Vždy platí obchodní podmínky, které byli platné v den přijetí objednávky. Následná změna obchodních podmínek se k dané objednávce nevztahuje.

3 . Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zvláště je přihlíženo k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.